portretten van mensen, verhalen/gedichten, kunst en meer… STRAATRAAD, 17 februari 2016: “Er zijn meer niet-kunners dan niet-willers…” | Straatkrant Breda

STRAATRAAD, 17 februari 2016: “Er zijn meer niet-kunners dan niet-willers…”

22 februari 2016
door Annahuis

Na het welkom van Hans en de mededeling dat de mensen van Zorgverzekeringslijn.nl straks langskomen, komt Wim met een positief bericht! Aangezien hij bij SMO Breda nog maar kort kan blijven wegens bezuinigingen, heeft hij (opnieuw) het heft in eigen handen genomen en gereageerd op een vacature bij Traverse in Tilburg. Resultaat: Hij begint per 1 maart als ervaringswerker voor 24 uur bij Traverse! (maatschappelijke ondersteuning t.b.v. dak- en thuislozen.) Het verhaal van Wim is bijzonder: Na alles kwijtgeraakt te zijn, dakloos te zijn geweest, is het hem gelukt in de afgelopen 10 jaar zijn benen weer onder zijn kont te krijgen, zijn leven weer zinvol in te vullen en aan anderen door te geven dat je “Herstellen (doe je) zelf” doet… Deze cursus krijgt dus in Breda een nieuwe cursusleider: Susanne van Rossum. Wim belooft af en toe nog bij de STRAATRAAD aan te schuiven. Hans vraagt of de STRAATRAAD ook iets voor Tilburg kan betekenen, misschien kan er een uitwisseling van ideeën tot stand komen.

Woningbouw: Sylvia en Johnny zullen een uitnodiging opstellen en eventueel ook tegelijkertijd een deurwaarder uitnodigen.

Straatrakker: Er is geen nieuwe locatie gevonden. Wethouder Patrick van Lunteren heeft tijdens de presentatie van Huisje Boompje beloofd mee te denken als dit nodig zou zijn. Sylvia heeft hem hier nu over gemaild.

Straatkrant: Hans heeft samen met Jos de krant wat overzichtelijker gemaakt. Wim zet ook een stukje over de straatkrant in de nieuwsbrief van SMO (intranet).

Rachid (SP) en Radim geven een update van het Siemensproject (onderdak en werk voor daklozen). Radim krijgt alle documenten uit Tsjechië opgestuurd. Het plan van aanpak zal worden vertaald in het Nederlands en aangepast aan de Nederlandse situatie. Vanuit de STRAATRAAD zal er een werkgroep worden ingesteld. Hans vraagt Wim of hij ook deel wil uitmaken van zo’n werkgroep als ervaringsdeskundige.

Zorgverzekeringslijn: De ZVL is een project, gesubsidieerd door het ministerie van VWS, om mensen voor te lichten over de Sociale Verzekeringswet. Het is een onpartijdige instantie die via internet en telefonisch advies en informatie geeft. Onderwerpen kunnen zijn: wat moet je regelen als je geen zorgverzekering hebt; wanneer heb je (geen) recht op zorgtoeslag, etc.. Het is de bedoeling dat de ZVL informatie geeft om problemen voor te zijn. Johnny: “Als je dakloos bent, moet je je melden bij CO en dan word je verplicht verzekerd via een collectieve verzekering. Maar als je nergens staat ingeschreven, geen adres hebt, ben je niet verzekerd en krijg je geen zorgtoeslag.” ZVL: “Je kunt naar de Sociaal Raadslieden stappen en naar de Bredase ombudsman. Er staat nergens in de wet dat je ergens ingeschreven moet staan. Met een postadres kun je wel verzekerd worden.” De ZVL vertelt verder: “Als je schulden hebt, mag je wel uit de collectieve verzekering worden gezet, maar niet uit de basisverzekering! Het is belangrijk dat je dat bij de gemeente aankaart. Theoretisch kun je een aanvullende verzekering ook bij een andere maatschappij afsluiten. Dat is in de praktijk soms moeilijk, maar het moet kunnen.” Wim: “De basisverzekering wordt uitgekleed. Je bent bijna verplicht om je aanvullend te verzekeren.” Johnny: “Mijn inschrijfadres is stadhuis Breda, mijn verblijfadres is de DSV. Dat ligt meer dan 10 minuten rijden uit elkaar.” Hierdoor lukt het hem niet om op basis van zijn inschrijfadres een huisarts te vinden, want die kan bij een spoedgeval niet op tijd ter plaatse zijn op zijn slaapadres. “Dus moet ik naar de GGD die dan weer geen medicijn mag voorschrijven dat alleen op recept van een psychiater kan worden verkregen…”

De STRAATRAAD stelt een vraag over de wanbetalersregeling. ZVL: “Wat wanbetaling betreft, komt men er steeds meer achter dat er meer niet-kunners zijn dan niet–willers.” Delano: “Omdat je een schuld hebt, krijg je een boete, je bent aan het afbetalen en dan moet je ook nog die boete afbetalen… dat is dubbelop.” ZVL: “Vanaf 1 juli 2016 kunnen mensen in de wanbetalersregeling (bestuursrechtelijke premie 1-1-2016 tot 1-7-2016 € 159.03 en vanaf 1-7-2016  € 127,91) zelfstandig een betalingsregeling treffen met de zorgverzekeraar (om afgemeld te worden). Nu is nog wettelijk vastgelegd dat daarvoor bemiddeling via een gemeentelijke schuldhulpverlener nodig is. De wanbetalersregeling wordt uitgevoerd door Zorginstituut Nederland (ZIN). De zorgverzekeraar is verplicht om aan te melden bij 6 maanden premieachterstand. ZIN onderzoekt of er een bekend inkomen is om de bestuursrechtelijke premie op in te houden. Als er geen salaris of uitkering bekend is wordt de maandelijkse bestuursrechtelijke premie door het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) geïnd die de Zorgtoeslag (hiervoor) kan laten omleiden bij de Belastingdienst. Dat bedrag wordt afgetrokken van de bestuursrechtelijke premie. Voor het restant wordt dan een acceptgiro verstuurd naar de wanbetaler. De schuld bij de zorgverzekeraar is leidend. Dit betekent dat er z.s.m. een betalingsregeling moet worden getroffen om weer afgemeld te worden bij het ZIN. Hierna zal dan een eindafrekening worden opgemaakt met het bedrag erop wat evt. nog moet worden betaald. Hiervoor staat een betalingstermijn van 6 tot 60 maanden. Bij toelating tot de WSNP wordt de betrokkene afgemeld als wanbetaler, ZIN ziet af van invordering van de restschuld op de eindafrekening.”

De ZVL kan voor iedere gemeente de cijfers aanleveren van het aantal wanbetalers inclusief achtergrond, inkomen, etc.. Er zijn ruim 330.000 wanbetalers in Nederland waarvan steeds meer ouderen. Per 1 juli mag elke gemeente elk jaar een doelgroep aanwijzen die met ondersteuning uit de wanbetalersregeling kan uitstromen.

Positief geluid: Johnny vertelt hoe blij hij was dat Delano het zo naar zijn zin had in het Repaircafé bij Tientjes! Delano hielp daar mensen met kleine reparaties.

Susanne heeft de sleutel gekregen van het pand in de Haagse Beemden waar ze haar Stichting Meer met Minder onder dak brengt.

Woensdag 24 februari is er weer STRAATRAAD in het Annahuis. Heb je een vraag of wil je gewoon komen luisteren? Je bent van harte welkom, woensdag van half 10 tot half 12!

De STRAATRAAD wordt mede mogelijk gemaakt door:

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.