portretten van mensen, verhalen/gedichten, kunst en meer… STRAATRAAD, 11 MEI 2016: Straatraad probeert andere werkwijze. | Straatkrant Breda

STRAATRAAD, 11 MEI 2016: Straatraad probeert andere werkwijze.

18 mei 2016
door Annahuis

Johnny opent de vergadering en laat weten dat op Hemelvaartsdag  Laura van Balkom op 44-jarige leeftijd is overleden. Zij verbleef langdurig in de DSV en had net via Housing First  woonruimte toegewezen gekregen.
STRAATRAAD:
De staf van het Annahuis heeft haar vragen bij het functioneren van de STRAATRAAD. Dit hebben ze ook met Hans besproken. Bij het doornemen van de verslagen van de laatste tijd valt op dat er niet meer zoveel gebeurt. Mensen klagen vooral over vaak dezelfde onderwerpen, die in de verslagen herhaaldelijk terugkeren en er komt weinig actie van de grond. Hans geeft duidelijk aan dat in de STRAATRAAD ruimte moet blijven voor ieders eigen inbreng, maar dat  de vergadering eens anders ingedeeld kan worden. Binnen de STRAATRAAD kan een bepaald thema aan de orde komen dat in een werkgroepje verder uitgewerkt kan worden, zoals b.v.: een lespakket maken voor het voortgezet onderwijs,  het reilen en zeilen rondom de straattours, vragen opstellen voor SMO waar we nu mee bezig zijn. Hans: ”Als we een volle agenda hebben, besteden we daar natuurlijk alle tijd aan maar als dat niet het geval is en men heeft belangstelling voor 1 bepaald onderwerp waar de SR normaliter niet aan toe komt, kan dat in een groepje uitgewerkt worden en naderhand weer besproken worden in de SR.” Susanne: ”We zouden dat b.v. na de pauze kunnen doen, voor wie belangstelling heeft, want er moet wel iets aan de aktielijst worden gedaan.” Misschien dat we zo efficiënter kunnen werken. Als er geen agendapunten zijn kan een hele ochtend aan een bepaald thema gewerkt worden. De STRAATRAAD besluit het m.i.v. volgende week uit te gaan proberen. Er is een verzoek om de notulen eerder te kunnen lezen. Uiterlijk woensdagochtend liggen de notulen op de inloop. Als je bij de STRAATRAAD aanwezig wilt zijn, heb je vanaf  9:00u ‘s morgens ruimschoots de tijd de notulen door te lezen. De agenda wordt voortaan op het bord geschreven zodat iedereen het kan volgen.

Voorbereiding vragen voor SMO:
Er is een vraag rondom schorsing: Is een instelling vrij om hierin eigen beleid te maken? Wat zijn de verplichtingen? Hans vermeldt dat er een klachtenfunctionaris werkzaam is bij SMO en hij zal ook uitzoeken wie de patientenvertrouwenspersoon is (PVP). Jos zal de website bekijken om te zien hoe je een klacht kunt indienen.

City Bag:
Susanne meldt dat 64% van het geld binnen is.  Ze zoekt nog mensen die willen flyeren. Mario komt met het idee om een bedrag uit de solidariteitspot van de gidsen te doneren aan de City Bag. Volgende week na de STRAATRAAD half 12 is er een vergadering met de gidsen en dan kunnen ze het samen bespreken.

Woensdag 18 mei is er weer STRAATRAAD in het Annahuis. Heb je zin om aan te schuiven? Je bent van harte welkom  woensdag van half 10 tot half 12!

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.