en schrijf je eigen artikel in de Bredase Straatkrant STRAATRAAD, 8 en 15 juni 2016: Werkgroep verslaving in het leven geroepen. | Straatkrant Breda

STRAATRAAD, 8 en 15 juni 2016: Werkgroep verslaving in het leven geroepen.

22 juni 2016
door Annahuis

Dorothé  verwelkomt Merian die weer terug is na een periode van ziekte. Merian vertelt dat ze na 3 jaar SMO nu een woning heeft in Tuinzigt. “Ik ben blij dat ik weer op mezelf woon. Het geeft veel rust. Ik ben nu bezig om een goede daginvulling uit te stippelen.” Fijn dat je er weer bent  Merian!  Sadiye is vandaag voor het laatst bij de STRAATRAAD aanwezig. Haar stage zit er op. Ze neemt morgen afscheid. Ad leest een zelfgeschreven afscheidsgedicht voor. Applaus!

Veranderingen binnen de STRAATRAAD:
Vorige week en vandaag spreken we over hoe de STRAATRAAD kan verbeteren, omdat niet iedereen tevreden was. Daar moesten we over nadenken en het is nu helder voor iedereen. Enkele weken geleden al was geëvalueerd dat de voorkeur uitging naar een andere manier van werken. Ook in de notulen is terug te vinden dat men toen unaniem koos voor een werkvorm waarbij tijdens de SR eerst de algemene zaken aan de orde zullen komen en er na de pauze ruimte en tijd kan zijn voor (werk)groepen om speciale thema’s verder uit te werken. Zo kunnen we ook taken en werkzaamheden die nu op de actielijst blijven staan, afhandelen. Tijdens de openingstijden van het Annahuis kan eenieder gebruik maken van de faciliteiten, dus ook na afloop van de STRAATRAAD. Ad, Johnny en Tommy willen graag efficient aan de gang en vinden het een nadeel dat het Annahuis beperkte openingstijden heeft. Susanne van stichting “Meer met Minder” aan het Weidehek biedt de SR ruimte en  faciliteiten aan. Marcel: “Ik zie helemaal geen probleem. Als je op verschillende plekken bij elkaar komt.” Dorothé bevestigt dat: ”Samenwerking in verschillende groepen op diverse locaties is heel goed mogelijk. Het is waardevol om ideeën met elkaar uit te wisselen.” Margreet vindt het belangrijk dat de verschillende werkgroepen elkaar op de hoogte houden zodat zaken niet dubbel aan de orde komen. Iedere (werk)groep kan op de woensdagochtend tijdens de SR de stand van zaken terug koppelen, zodat we van elkaar weten wie welk actiepunt oppakt. Susanne wil ook graag transparant communiceren: ”Ik wil het werk van het Annahuis echt niet overnemen. Ik bied mijn locatie alleen maar aan om meer faciliteiten te bieden. We gaan gewoon beginnen en houden elkaar op de hoogte.” Iedereen is het daarmee eens. We gaan het zo uit proberen.

Het voorzitterschap:
Vorige week heeft Johnny aangegeven het voorzitterschap neer te leggen. De vraag is, hoe nu verder? Een beroepskracht van het Annahuis, samen met een lid van de SR, of een onafhankelijk voorzitter van buiten? Delano: ”De vraag is waar de SR het meest bij gebaat is. Ik zou de mening van Nick wel eens willen horen want ik vind dat hij goede ideeën heeft”. Nick: ”Ik vind dat we het voorzitterschap gezamenlijk kunnen doen. We moeten elkaar ondersteunen en veel meer luisteren naar elkaar.” Hij heeft meer ideeën hoe de vergaderingen dan voorgezeten kunnen worden. Hij zou wel dingen willen veranderen zodat iedereen er meer bij betrokken raakt, b.v. via social media. Dorothé en Nick gaan er samen voor zitten en komen dan met een voorstel.

Werkgroep verslaving:
Dorothé: Hans en Johnny hebben bij Emmaus voorlichting gegeven over verslaving. Dit heeft de STRAATRAAD geïnspireerd om vaker ervaringen van verslaving uit te wisselen en te verwerken in een presentatie b.v. tijdens een Straattour of als voorlichting op een school. Misschien dat we lesmateriaal kunnen ontwikkelen. Het is handig om hiervoor een speciale themagroep in het leven te roepen, die zich hierin gaat verdiepen. Delano, Nick, Ad, Martin en Juan willen graag deel uitmaken van zo’n groep. Volgende week, na de pauze van de SR, zal men zich gaan buigen over de werkwijze, ieders eigen verhaal staat centraal.

Andere berichten:
Het GGD- spreekuur is tijdelijk op maandagochtend en gaat na de vakantie naar de dinsdagochtend tussen 11:00 en 12:00u.
Er is een ingekomen brief namens de Paus die daklozen uit heel Europa uitnodigt voor een retraite om samen te bezinnen, te bidden en zich spiritueel weer op te laden.
Herinnering aan een huisregel van het Annahuis: binnen en in de tuin wordt niet gebruikt! Het Annahuis moet een veilige plek zijn voor iedereen. Dus let daar op!

Positief nieuws:
Sadiye heeft haar stage met een dikke voldoende afgerond. Juan is uitgenodigd om een keer te komen koken op Talentenfabriek de Faam. Susanne vertelt dat het Citybag-project tot nu toe 3000 euro heeft opgeleverd, applaus! Ad is tevreden over de vergadering en heeft een plantje in de tuin gezet dat hij Sadiye’s naam heeft gegeven.

Woensdag 22 juni is er weer STRAATRAAD in het Annhuis. Wil je meepraten of gewoon komen luisteren? Je bent van harte welkom woensdag van half 10 tot half 12!

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.