tweet tweet..... STRAATRAAD 22 JUNI 2016: Evaluatie GGD-spreekuur: moeilijk om buitenlandse daklozen te bereiken. | Straatkrant Breda

STRAATRAAD 22 JUNI 2016: Evaluatie GGD-spreekuur: moeilijk om buitenlandse daklozen te bereiken.

28 juni 2016
door Annahuis

Nick en Dorothé zijn achter de computer gaan zitten om de ideeën van Nick over een beter, anders functioneren van de STRAATRAAD  verder uit te werken.  Met het resultaat komen ze binnenkort terug in de SR.

Marcel vertelt over de demonstratie van de anti-islambeweging Pegida in Breda van afgelopen zaterdag. Hij liet samen met anderen een tegengeluid horen en vond dat de politie veel te agressief naar hen reageerde. Dorothé deed mee met een ander tegengeluid “HetpositieveverhaalvanBreda” met een schoonmaakactie en een avond van ontmoeting. Mensen uit de politiek en religieuze organisaties ondersteunden dit geluid. Burgemeester Depla was ook blij met dit geluid, vertelde hij, voordat men samen ging eten na zonsondergang.

De GGD heeft een evaluatieverslag gemaakt van het sociaal-medisch spreekuur in Bergen op Zoom en Breda. Vanaf juli 2015 tot en met februari 2016. De belangrijkste punten: 81 daklozen (waarvan 40 in Breda) kwamen voor een eerste consult (intake). Van deze groep was 82% man in de leeftijd van 23 tot 67 jaar. 17% was niet van Nederlandse afkomst. Qua opleidingsniveau bleek het grootste deel, bijna de helft, 46%, laag opgeleid. Een derde, 39% middelbaar- en 13% hoog opgeleid. 23% had geen inkomen. Een ruime meerderheid beschikte over een basisverzekering. Ook verbleven de meeste mensen in een vorm van maatschappelijke opvang. Over het algemeen is de medische gezondheid redelijk. De helft, 53%, van de dak- en thuislozen ervaren geestelijke problemen. Meest genoemd zijn stress, PTSS-klachten en depressieve gevoelens. De helft, 55%, is verslaafd, waarvan in Breda 76% alcoholverslaafd en in BoZ 55% cocaïneverslaving. In bijna de helft van de dak- en thuislozen is sprake van een gebit in (zeer) slechte staat. Vanuit het spreekuur blijkt het in Breda heel moeilijk om een reguliere tand-of huisarts te vinden waarnaar doorverwezen kan worden.
Het valt de Straatraad op dat er relatief weinig dak- en thuislozen bereikt worden van niet Nederlandse afkomst. Terwijl deze groep er wel is en juist ook voor hen is dit spreekuur. Het blijkt moeilijk om deze mensen te vinden.

Volgens de nieuwe werkwijze van de STRAATRAAD is er na de pauze ruimte om een thema te bespreken. Vandaag gaat de werkgroep Verslaving van start met de eerste besprekingen.

Woensdag 29 juni is er weer STRAATRAAD in het Annahuis. Wil je komen luisteren of/en heb je een vraag? Je bent van harte welkom, woensdag, van half 10 tot half 12!

 

 

 

 

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.