tweet tweet..... STRAATRAAD 6 JULI 2016: “Er is vraag naar ervaringsdeskundigen … ” | Straatkrant Breda

STRAATRAAD 6 JULI 2016: “Er is vraag naar ervaringsdeskundigen … ”

12 juli 2016
door Annahuis

Marjolein en Delano geven een update van de werkgroep Verslaving die sinds kort op woensdag, na de pauze van de STRAATRAAD, bij elkaar komt.  Ze denken na over het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal dat per doelgroep verschillend kan zijn.

Inzet ervaringsdeskundigheid: Sylvia vertelt hoe de vraag naar ervaringsdeskundigen bij CO een spin-off effect heeft gekregen. Centraal Onthaal vormt het middelpunt van het project waarbij de gehele keten rondom dak-thuisloosheid is betrokken. Ook buiten CO hebben instellingen behoefte aan erv. deskundigen.  De projectgroep heeft uitgezocht welke instellingen dat zijn, op welke manier erv. desk. ingezet kunnen  of gaan worden, wat voor ervaring of opleiding nodig zijn. Delano sluit voortaan vanuit de SR aan. De bevindingen van de projectgroep worden teruggekoppeld aan Patrick van Lunteren.  De pool van erv deskundigen wordt aangestuurd door Fameus.  Men wil starten met 2 senior ervaringsdeskundigen, mensen met veel ervaring die ook al een aantal cursussen hebben gevolgd. Sylvia pleit voor betaling van deze mensen. Delano vertelt dat bij Kentron erv.deskundigen werken die mensen op de wachtlijst alvast ondersteunen voordat ze in aanmerking komen voor “professionele”  hulp.  Sylvia: “Die vrijwilligers krijgen een vergoeding. Dat zou dan ook een mogelijkheid voor onze vrijwilligers  kunnen zijn.” Naomi: “Ik heb van een ervaringsdeskundige vernomen dat zij vaak gevoelsmatig buiten het vaste team vallen. Ik kan mij voorstellen dat het niet krijgen van betaling dit ook ten nadele bevordert omdat het vanuit dit aspect niet als gelijkwaardig wordt gezien.”   Sylvia: “Het is voor professionals niet eenvoudig om te werken met ervaringsdeskundigen die mogelijk een andere werkwijze hebben. Hoe leer je goed samen te werken? ” Juan merkt terecht op dat een vrijwillige ervaringsdeskundige tegelijkertijd, betaald of niet, ook professional is. Sylvia licht het verschil toe: “Ik werk hier vanuit mijn opleiding, niet vanuit specifieke ervaringen die ik zelf heb meegemaakt. Een ervaringsdeskundige zet zijn eigen ervaring wel op de voorgrond en heeft geleerd hoe hij dit op een juiste manier moet doen. Dat is zijn expertise.”

Soepbus: Nu de Slingerweg is schoongeveegd, mag ook de bus daar niet meer staan. De STRAATRAAD kan de gemeente adviseren de bus te laten terugkomen omdat er veel behoefte is aan soep, brood, kleding.
Delano vertelt hoe dealers en gebruikers zich gaan verspreiden in de stad, hetgeen te verwachten was. Hans vertelt dat de sfeer binnen de DSV meer ontspannen is, het is er rustiger en dat is ook belangrijk.

Woensdag 13 juli is er weer STRAATRAAD in het Annahuis. Heb je zin om mee te praten of wil je gewoon komen luisteren? Je bent van harte welkom woensdag van half 10 tot half 12 !

DE STRAATRAAD wordt mede mogelijk gemaakt door:

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.