portretten van mensen, verhalen/gedichten, kunst en meer… STRAATRAAD 13 JULI 2016: “Meer kansen voor zwerfjongeren!” | Straatkrant Breda

STRAATRAAD 13 JULI 2016: “Meer kansen voor zwerfjongeren!”

27 juli 2016
door Annahuis

Dorothé verwelkomt Amanda, de begeleidster van Delano vanuit Novadic-Kentron. Amanda wil graag eens een vergadering van de STRAATRAAD bijwonen.

Susanne van Loo laat weten dat ze voor de laatste keer bij de STRAATRAAD aanwezig is en noemt daarvoor een aantal persoonlijke redenen. Nu ze betrokken is bij de Bredaasche SR die gevestigd is in haar pand van Stichting Meer met Minder in de Haagse Beemden, wil ze niet op 2 stoelen gaan zitten. Ze wil wel vanuit haar eigen visie met andere instanties, o.a. het Annahuis blijven samenwerken. Iemand uit de SR reageert: ”Als je teveel versplintert, komt er niets van de grond! Je moet blijven samenwerken.”. Hans benadrukt dat de STRAATRAAD open staat voor iedereen en dat ook Susanne welkom blijft.
STRAATTOUR: Delano vertelt over de straattour met jongeren en trainers van KICK. KICK is een organisatie die d.m.v sport en het aanleren van sociale vaardigheden, werkloze jongeren tot 22 jaar en jongeren die niet meer naar school gaan, ondersteunt in probleemsituaties. Een van de trainers van KICK raakte in gesprek met Naomi en hij kwam op het idee om de Straatraad en andere bezoekers van het Annahuis uit te nodigen 1 x per week mee te sporten in hun locatie tijdens de zomervakantie. Een bijzondere manier voor de jongeren om in contact te komen met bezoekers en vrijwilligers van het Annahuis. Naomi zal lessen Jiu-jitsu aanbieden en de trainers van KICK geven Thai-bokslessen. Wil je meer info of mee doen, meld je dan bij Naomi.

Soepbus: Vanwege de “schoonveegactie” bij de Slingerweg is ook de Soepbus weggejaagd. De mensen van de Soepbus hebben een brief aan de gemeente gestuurd met de vraag op welke locatie ze nu wel mogen staan.  De STRAATRAAD ondersteunt hun vraag.

Project Zwerfjongeren:  In een samenwerking van stichting “Red een Kind”, GGD, SMO, de partnerorganisatie Traversegroep in Bergen Op Zoom, Surplus en Annahuis start deze zomer de voorbereiding van een nieuw project voor zwerfjongeren in Breda en BoZ. Het bijzondere is dat vanaf de voorbereiding (ex-dakloze) jongeren als ervaringsdeskundigen mee doen. Het gaat vooral om een gezamenlijk groepsproces om naar jongeren te luisteren en ze kansen te geven, te werken aan zelfrespect en veerkracht. De methodiek komt uit o.a. Rwanda en zal vertaald worden naar de leefwereld van jongeren in Breda e.o. Dit project wordt gefinancierd door KANS. Misschien kan ook het Annahuis een jongere en een beroepskracht leveren om dit project mee te verwezenlijken! De SR wordt op de hoogte gehouden.

Een bezoeker van de SR komt in verweer tegen al die hulpinstanties en projecten die geld kosten: ”Als iedereen alle mensen gewoon als gelijkwaardig beschouwen en zorgen voor elkaars basisbehoeften en omzien naar elkaar, hebben we helemaal zulke projecten en hulpacties nodig! Dan hou je een hele hoop geld over! Dan is iedereen in staat zichzelf te redden! Waarom wordt er vastgehouden aan regels, wetten en protocollen waar mensen de dupe van worden en hanteert men niet de mensenrechten?“

Woensdag 20 juli is er weer STRAATRAAD in het Annahuis. Wil je komen luisteren? Je bent van  harte welkom om half 10! Na de pauze om 10:45u gaat de werkgroep Verslaving aan de slag.

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.