portretten van mensen, verhalen/gedichten, kunst en meer… STRAATRAAD, 7 september 2016: Inzet ervaringsdeskundigen, een initiatief van de STRAATRAAD, wordt operationeel! | Straatkrant Breda

STRAATRAAD, 7 september 2016: Inzet ervaringsdeskundigen, een initiatief van de STRAATRAAD, wordt operationeel!

19 oktober 2016
door Annahuis

Delano heeft het artikel van verslaggever Nico over ‘de kloof in de samenleving’ van afgelopen zaterdag in BN de Stem gelezen en was er heel tevreden over: “Ik was verbaasd dat hij onze verhalen zo goed had weergegeven!”

De Vredesweek is dit jaar van 17 t/m 25 september. Activiteiten in dit kader worden o.a. georganiseerd door het Mondiaal Centrum Breda. Wie wil kan maandag 19 september om 10 uur in het MCB naar een lezing (in het Duits) van een straatpastor. Zaterdag 24 september start de Vredesmars bij de voormalige koepelgevangenis (bij het huidige asielzoekerscentrum) om half 3. De mars zal via het oude belastingkantoor (waar mogelijk het nieuwe asielzoekerscentrum komt) naar het Mondiaal Centrum gaan waar men op een hapje en drankje kan rekenen. Het programma van de Vredesweek ligt op het Annahuis ter inzage. De mars overlapt de expositie BredaPhoto die op het Chasséveld te zien is. Op 24 en 25 september is er gelegenheid om daar bij de foto’s van het HuisjeBoompje-project te praten met mensen die daarbij waren betrokken. Jan vindt dat er nog een blanco foto bij moet, ter ere van ‘de spookburger’.

Ervaringsdeskundigheid: De gemeente heeft gehoor gegeven aan het idee van de STRAATRAAD om in diverse organisaties ervaringsdeskundigen in te zetten. Fameus heeft de opdracht gekregen dit project verder te ontwikkelen. De aandacht voor ervaringsdeskundigen is in opkomst en aanvullende opleidingen komen van de grond. Bij Fameus en het Annahuis zijn de vacatures in te kijken. Er gaan vier ervaringsdeskundigen binnenkort aan de slag waarvan twee kunnen rekenen op een salaris. Van de betaalde krachten gaat één persoon deel uitmaken van een bemoeizorgteam en één van het Straatteam. Bij Fameus en het Annahuis zijn de vacatures in te kijken.

Anti-armoededag: Wil de STRAATRAAD op 17 oktober iets organiseren? Er zijn een paar ideeën maar nog geen kartrekkers om een bijeenkomst op te zetten. Jan wil graag een toespraak houden maar hij waarschuwt dat hij misschien wel grof kan zijn… Henk wil helpen schrijven maar “de tekst mag absoluut niet beledigend zijn!” De STRAATRAAD gaat nadenken over een manier om de aandacht te vestigen op mensen die €0,00 hebben.

Straatrakker: Sylvia vertelt dat het gesprek met Dierenopvang Breda (het asiel) heel positief is verlopen. De Dierenopvang wil hokken bieden, de schoonmaak en het voer regelen. Onze eigen vrijwilligers zijn nodig om de dieren uit te laten en ze overdag aandacht te geven. De Dierenopvang werkt volgens een bepaalde positieve methode om met de dieren om te gaan en biedt de vrijwilligers hier een training voor aan. Om roosters voor de vrijwilligers op te stellen, het team te motiveren en aanspreekpunt te zijn voor zowel Dierenopvang als het team, zoekt de STRAATRAAD een vrijwillige coördinator. Dierenopvang Breda vraagt de STRAATRAAD om een voorstel te doen betreffende de opvang van de Straatrakkerhonden. Sylvia gaat dit schrijven en legt het voor aan de STRAATRAAD. Er zal ook gepraat moeten worden met de gemeente: Straatrakker zal de Dierenopvang moeten betalen voor haar diensten en gebruik van de hokken, en zal hiervoor subsidie moeten aanvragen.

Woensdag 14 september is er weer straatraad in het Annahuis. Wil je graag komen luisteren? Je bent van harte welkom, woensdag van half 10 tot half 12!

De Straatraad wordt mede mogelijk gemaakt door:

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.