en schrijf je eigen artikel in de Bredase Straatkrant STRAATRAAD, 5 oktober 2016: de Dierenopvang wil plek bieden aan Straatrakker! | Straatkrant Breda

STRAATRAAD, 5 oktober 2016: de Dierenopvang wil plek bieden aan Straatrakker!

19 oktober 2016
door Annahuis

Omdat Margreet er niet is biedt Marjolein aan te notuleren. De onderwerpen op de agenda zijn: spookburger, ervaringdeskundige, straatrakker en regiobinding.

ATD spookburger:
Een spookburger is iemand die niet ingeschreven staat en daardoor nergens recht op heeft. De ATD Vierde Wereld, een internationale organisatie die strijdt tegen armoede en uitsluiting, heeft een zetel in het Europees parlement. Jan heeft dit parlement al eens toegesproken over de problemen waar spookburgers tegenaan lopen. De ATD wil nu een landelijke werkgroep vormen om een goed dossier over het fenomeen ‘spookburger’ op te bouwen en een voorstel te doen om de huidige problemen de wereld uit te krijgen. Ze heeft gevraagd of ervaringsdeskundigen uit de Straatraad willen aansluiten in deze werkgroep. Jan, Mario en Marcel zouden dit graag willen. Hans Diks staat open om input te geven. Daarnaast wilt Anneke dat er iemand vanuit de politiek, een beroepskracht vanuit het Annahuis en een jurist in de werkgroep komen. Hoeveel tijd er in gaat zitten moeten we nog onderling afspreken.

Ervaringsdeskundige:
6 oktober zijn er sollicitaties voor een nieuwe collega voor Hans Diks. Delano heeft een middag samen met anderen de kandidaten doorgenomen. Daaruit waren vier mensen gekomen, Hans Diks heeft er hier twee van geselecteerd om een gesprek mee aan te gaan. De baan is voor 24 uur. De vacature voor vrijwilliger ervaringsdeskundige staat nog open. Je wordt dan opgeleid als ervaringsdeskundige door de nieuwe collega van Hans. Als je interesse hebt kan je aan Sylvia de vacature vragen.

Straatrakker:
De Dierenopvang Breda (het asiel) keurt het voorstel van de Straatraad voor samenwerking met Straatrakker goed. De volgende stap is om het plan bij de gemeente voor te leggen. We zijn nog hard op zoek naar een coördinator. De taken van de coördinator zijn: roosters maken, team enthousiasmeren, aanspreekpunt van alle partijen zijn, bereikbaar zijn op de straatrakker telefoon van 9.00-17.00u.
Hans Diks doet een suggestie om samenwerkingspartner SMO weer te betrekken bij het project. Misschien is het mogelijk om een coördinator vanuit SMO aan te stellen.

Regiobinding:
De SMO heeft verklaard dat de regiobinding zoals die wordt gehandhaafd niet meer van kracht is. Er wordt overlegd tussen de regio’s wat er al gedaan is voor de persoon. Hans vertelt dat dit al te merken is in de praktijk. Het blijft wel zo dat iemand wordt teruggestuurd naar de regio waar hij vandaan komt als hier al van alles voor hem geregeld is.
Regiobinding was er omdat er geshopt werd door de personen die hulp nodig hadden. Dit is nu waarschijnlijk minder van toepassing.

Overige gesprekken:
Er was een gesprek over het bed, bad en broodbeleid. Sylvia benoemde dat er een mogelijkheid is om een keer een straatraad te organiseren rondom dit thema. Geef het aan als je daar interesse in hebt.

Er zijn geluiden rondom het oude belastingskantoor op de Gasthuisvelden. CDA en Groenlinks willen er een sociale woonomgeving opzetten, binnen andere partijen lijkt daar geen animo voor.

Delano vraagt wat er gebeurt in het park, waar de dealers, die vroeger bij de DSV stonden, nu staan. Hans Diks antwoordt hierop dat het een kat en muis spel is tussen dealers en politie. Delano zegt dat ze de gasten daar niet gemakkelijk weg gaan krijgen. Voor de bewoners van de DSV is het wel erg fijn dat er niet meer voor de deur gedeald wordt.

Volgende week is er geen Straatraad. Het Annahuis is dan gesloten i.v.m. een studiedag. Je bent 19 oktober weer van harte welkom, van half 10 tot half 11.

De Straatraad wordt mede mogelijk gemaakt door:

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.