tweet tweet..... Straatraad 2 november 2016: “Mensen wíllen niet weten dat er daklozen zijn!” | Straatkrant Breda

Straatraad 2 november 2016: “Mensen wíllen niet weten dat er daklozen zijn!”

9 november 2016
door Annahuis

Dorothé verwelkomt iedereen. Marjolein notuleert bij deze bijeenkomst. De studenten van de kunstacademie Utrecht (Teun en Laura) vertellen over hun project wat ze organiseren vanuit de GGD. Ze vertellen waarom ze hier aanwezig zijn. Opdracht is activiteiten te organiseren om de beeldvorming van daklozen positief te beïnvloeden.

Straatrakker
De gemeente heeft gezegd dat we de hokken mogen verkopen! De opbrengst gaat naar de financiering voor Straatrakker. Als je iemand weet die de hokken wilt kopen hoort Sylvia dit graag.

Straattours
Het Onze Lieve Vrouwenlyceum, de zes klassen van 4 HAVO hebben net als vorig jaar weer het Annahuis als goed doel uitgekozen om geld voor in te zamelen. Daar zijn we heel blij mee. Omdat we niet met zoveel leerlingen een straattour kunnen lopen zijn de gidsen uitgenodigd een presentatie te houden op het OLV op vrijdagochtend 23 december. Vorig jaar hebben een aantal gidsen al een keer daar hun verhaal verteld en dit was goed bevallen, zowel voor de gidsen zelf, als voor de leerlingen en ook de docenten. Het is een mooie kans voor de werkgroep ervaring met verslaving om hun materiaal te laten zien. Vooral de jongeman die over het eten verzamelen vertelde (Marcel!) had indruk gemaakt. De ochtend begint met een presentatie in de hal voor de leerlingen en daarna verspreiden de gidsen zich over de lokalen om met de leerlingen in gesprek te gaan. De mentoren van de klassen bereiden zich ook voor door vooraf zelf een straattour te lopen!

Herstellen doe je zelf
Marcel vertelt dat hij bij de cursus ‘herstellen doe je zelf’ vooral extra handvaten heeft gekregen voor als het minder met hem gaat. Rick beaamt dit. Hij zegt dat het om alles gaat waarvan je kan herstellen, niet alleen verslaving. Hij heeft handvaten gekregen om minder snel terug te vallen in gebruik. Er zitten nog twee vervolg cursussen aan vast en daarna moet je nog een opleiding van vier jaar volgen om je ervaringsdeskundige te mogen noemen.

Project zwerfjongeren
Dit is een samenwerkingsproject van GGD, SMO, Surplus Welzijn, Stichting Red en Kind, Annahuis en WIJZIJN uit Bergen op Zoom. Het wordt de komende drie jaar gefinancieerd door KANS. Rick vertelt over het project zwerfjongeren waarvoor Sylvia en hij 11 december voor een werkweek naar Rwanda vertrekken. Ze gaan daar naartoe met een expertise groep. Daar is al een project met zwerfjongeren waarvan we in Nederland nog veel kunnen leren. Westerlingen gaan dit keer naar Afrika om van hen te leren in plaats van andersom. Hierdoor zullen we daar veel media-aandacht krijgen. Naast Rick gaat er nog één ervaringsdeskundige mee. Dit is belangrijk omdat vanaf het begin de regie bij de jongeren ligt. De jongeren zelf kunnen immers het beste aangeven waar ze tegenaan lopen en wat ze nodig hebben om weer vooruit te komen en op eigen benen te staan. De officiële titel van het project heet: “In groepen werken aan zelfrespect en veerkracht!”

Project studenten kunstacademie Utrecht
Teun vertelt dat ze een expositie gaan maken samen met en door daklozen. De expositie moet dit jaar nog komen. Ze organiseren workshops waar ze leden van de Straatraad voor nodig hebben. Myra wil samen met deelnemers spullen gaan zoeken op straat en daar een kunstwerk van maken. Iedereen mag meedoen. Er hangen lijsten op de inloop waarop je je kan inschrijven met de data en de tijden erbij.  Daarnaast willen ze een blackbox ontwikkelen waarin mensen kunnen gaan zitten en zo het verhaal horen van de (ex)dak- en thuislozen. Ook willen ze op zoek gaan naar voorwerpen die voor dak- en thuislozen van waarde zijn en daar het verhaal achter vinden. Donderdag 10 november en de volgende straatraad zijn de studenten aanwezig en kan je ze nog vragen stellen.
Het doel van alles is om de beeldvorming van mensen tegenover dak- en thuislozen te veranderen. Er komen hierop positieve geluiden vanuit de straatraad. Rick zegt: “Het is niet een probleem dat mensen het niet weten maar dat mensen het niet willen weten”.

Straatkrant
In het ‘Straatjournaal’, de straatkrant die in het westen van het land verkocht wordt, staat een interview met Koningin Maxima en haalt daardoor de voorpagina van de krant. Ze ziet de daklozen die de kranten verkopen als ondernemers omdat ze eerst zelf moeten investeren in de krant alvorens ze ze kunnen verkopen om met een deel van de opbrengst in hun levensonderhoud te voorzien. Deze straatkrant heeft een keurmerk. Dit keurmerk geeft aan welke straatkrant bonafide is en welke niet. Als je wilt weten welke kranten dit zijn, kijk dan op www.straatjournaal.com

Woensdag 9 november is er weer STRAATRAAD in het Annahuis. Wil je komen luisteren of heb je een vraag? Je bent van harte welkom woensdag van half 10 tot half 11. We zoeken ook nog vrijwilligers die gastheer of gastvrouw willen zijn op die ochtend! Aansluitend begint de werkgroep ervaring met verslaving.

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.