en schrijf je eigen artikel in de Bredase Straatkrant STRAATRAAD 28 DECEMBER 2016: “Steeds meer zwerfjongeren maken gebruik van de Soepbus…….” | Straatkrant Breda

STRAATRAAD 28 DECEMBER 2016: “Steeds meer zwerfjongeren maken gebruik van de Soepbus…….”

12 januari 2017
door Annahuis

Dorothé heeft Hanneke en Carmen van Stichting ”de Herberg“, beter bekend van de Soepbus  uitgenodigd. De Soepbus staat op ma- wo- en zaterdag bij het NAC stadion.

Hanneke en Carmen willen graag van de STRAATRAAD weten wat ze nog meer kunnen betekenen voor de behoeftige, (ex)dakloze medemens. Op dit moment heeft de SR vooral moeite met het feit dat de bus zo’n eind buiten het stadscentrum staat. Auke geeft aan dat er achter het Kapucijnerklooster, aan het water, een aantal parkeerplaatsen zijn voor campers. Als de bus een vergunning zou kunnen krijgen van de gemeente om daar te staan, zou dat een veel betere plek zijn. De dames van de bus vertellen dat ze meer samen willen doen met de mensen die naar de bus komen voor eten, kleding en een praatje. Hanneke: ”We willen niet alleen geven, maar ook mensen in staat stellen iets terug te geven bijvoorbeeld in de vorm van samen het eten klaar maken.” Auke denkt dat eenzame mensen best te  motiveren zijn om aan gezamenlijke activiteiten mee te doen. Rick: ”Als je verslaafd bent, kom je alleen voor het eten en heb je er verder niets te zoeken.“ Dorothé is benieuwd naar de doelgroep die de Herberg verder nog op het oog heeft. ”Voor mensen die eenzaam zijn hebben we aantal inlopen in de stad. Er is een goed samenwerkingsverband van inlopen in de gemeente Breda die samen beleid ontwikkelen en zaken op elkaar afstemmen. Nu er meer daklozen onderdak raken door Housing First, wordt zin-en betekenisgeving steeds belangrijker. De verschillende inlopen richten zich steeds meer op activiteiten, zie bijvoorbeeld bij de Faam en Tientjes. De STRAATRAAD merkt op dat de religieuze tekst op de Soepbus mensen kan afschrikken. Hanneke: ”We dringen het christelijk geloof niet op. Er komt 1x per week een pastoraal werker in de bus voor de mensen die er behoefte aan hebben. Iedereen is welkom en als je niets met het geloof hebt, is dat ook goed. Dorothé: ”Het is belangrijk dat ook mensen van een ander geloof zich welkom voelen en niet bang hoeven te zijn voor evangelisatie in de Bus.“ Hanneke en Carmen geven aan dat ze het alarmerend vinden dat er steeds meer jongeren naar de bus komen tussen de 18 en 20 jaar. Sommigen zijn zelfs onder de 18.  Hanneke: ”We zijn ons aan het oriënteren hoe we verder gaan. We willen weten waar behoefte aan is want er is al veel. Het kan zijn dat we in de toekomst besluiten om uit de bus te gaan en bijvoorbeeld een pand betrekken zodat we vooral jongeren beter kunnen opvangen als dat nodig blijkt.” Rick vertelt dat de GGD het initiatief heeft genomen om een project voor zwerfjongeren op te zetten in Breda en Bergen op Zoom. Sylvia en Rick van het Annahuis hebben zo’n project in Rwanda bezocht en dat wordt vertaald naar de NL situatie. Alles draait om de kracht in elkaar naar boven te brengen. Er wordt gestart met een groep van zo’n 8 jongeren die hun talenten gaan inzetten. Iedereen KAN iets. Ze ondersteunen elkaar en trekken dan ook andere jongeren aan om elkaar te helpen.“ De dames van de Herberg willen graag aansluiten bij reeds bestaande initiatieven. Auke: “Er zijn best veel projecten en activiteiten in Breda maar weinig mensen weten er van.“ Margreet: ”Geef de dames het Straatkompas mee, daar staan alle instellingen in die werken aan eenzaamheids- en armoedebestrijding in Breda.“ Aldus geschiedt. Dorothé spreekt met de dames van de Herberg af om contact te houden en het door te geven in het netwerk van betrokken partners.

Woensdag 4 januari 2017 is er weer STRAATRAAD in het Annahuis. Heb je een vraag of wil je gewoon komen luisteren? Je bent van harte welkom woensdag van half 10 tot half 12.

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.