tweet tweet..... STRAATRAAD 25 januari 2017: “Project Zwerfjongeren in de zomer van start!” | Straatkrant Breda

STRAATRAAD 25 januari 2017: “Project Zwerfjongeren in de zomer van start!”

1 februari 2017
door Annahuis

De STRAATRAAD wordt  voorgezeten door Sylvia, Rick en Marjolein. Marjolein neemt vandaag afscheid.  De samenwerking binnen de  werkgroep Ervaring met Verslaving, met Rick, Dirk en Delano,, heeft onder haar supervisie  o.a. geleid tot het samenstellen van een mooi uitgevoerd boekje met foto’s en hun persoonlijke verhalen. Wanneer er schoolpresentaties zijn geboekt, kan dit boekje bv. vooraf ter informatie aan de docenten worden uitgereikt.

Marjolein vertelt hoeveel meer inzicht ze heeft gekregen in de problemen van daklozen en verslaafden. Ze laat ook een Powerpoint zien over haar straattour met Delano in Rotterdam. Delano vertelt over de locaties die op de Pp te zien zijn. Locaties (waar hij gebruikte, onderdak vond, zich warm kon houden op straat) die enigszins te vergelijken zijn met die in Breda, universele schuilplekken, zoals een bibliotheek, een kerk ,  stationsruimtes.  De SR is vol lof over de Powerpoint. STRAATRAADleden vinden het jammer dat op de DSV in de gebruikersruimte niet meer de mogelijkheid bestaat om na een “shot” nog even te blijven hangen om bij te komen. Je moet daar na gebruik na 20 minuten weer vertrekken.

Bredapas: Juan benadrukt het aanvragen van een Bredapas voor minima. Maar dan moet je wel ingeschreven staan…..Masja is net verhuisd. Ze heeft nu dus een adres en recht op een pas. Had ze die eerder gehad, dan had ze met een Breda-pas aan Werk in de Wijk kunnen vragen haar te helpen verhuizen met korting.

Delano en Marcel vertellen over hun presentatie aan mensen  van een aantal parochies in Breda die in het Annahuis bij elkaar kwamen. Het was een groep van zo’n 14 mensen. De techniek liet het in eerste instantie afweten maar de mensen waren erg geïnteresseerd en hadden veel vragen.

Annahuisuitje: Donderdag 16 februari gaan we met z’n allen bowlen en daarna eten bij de Boerenstamppot in de Schoolstraat. Een eigen bijdrage van €2,50 wordt gevraagd aan ieder met een inkomen.  In het Annahuis is elke maandag om 12.00 uur een warme maaltijd verkrijgbaar, ook voor €2,50.

Project Zwerfjongeren: De STRAATRAAD brainstormt over het opzetten van een pilot in
Bergen op Zoom en Breda. Hoe bereik je jongeren tussen de 16 en 24 jaar? Er kan actief op straat worden geworven en/of informatie worden verstrekt op scholen/ internaten . Het is belangrijk dat de eerste kennismakingsbijeenkomst plaatsvindt op een neutrale plek. Hans oppert het Schorsmolenklooster waar je ruimtes kunt huren. Het is de bedoeling om in de zomer met een eerste groep van zo’n 15 jongeren te starten. De methodiek om een  groep te vormen moet verder uitgewerkt worden. Scholen, leerwerkbedrijven en ervaringsdeskundigen worden om ondersteuning gevraagd. De groepsleden krijgen trainingen op allerlei gebied. Belangrijk is het opbouwen van vertrouwen. Daarvoor is ook nodig om elke week samen te komen.

ATD- de vierde wereld. Jan vertelt : Op 28 januari wordt er in Wijhe gepraat over spookburgers. Bij die bespreking zijn ook advocaten en politici aanwezig. Hoe zit het “ingeschreven zijn” wettelijk in elkaar? De wet biedt ruimte waar gemeenten (mis-/)gebruik van kunnen maken. Er is sprake van veel willekeur in gemeentelijk beleid.

Susanne heeft goed nieuws: ING heeft een actie gestart : Help NL vooruit!  Wie helpt Nederland het best vooruit? Stichting Meer met minder staat op nummer 4!

Woensdag 1 februari is er weer STRAATRAAD in het Annahuis. Heb je een vraag of wil je gewoon gezellig aanschuiven met een bak thee/koffie? Je bent van harte welkom woensdag van half 10 tot half 12!

De Straatraad wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • email
  • Print

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.