portretten van mensen, verhalen/gedichten, kunst en meer… Gemeente Breda | Straatkrant Breda

Gemeente Breda

Dak- en thuisloos

Wanneer u dak en of thuisloos bent of dreigt te raken heeft de gemeente een verantwoordelijkheid om voor goede opvang te zorgen. Als het gaat om de opvang in voorzieningen en WWB uitkeringen aan daklozen is de gemeente Breda verantwoordelijk voor de regio Breda. Deze regio bestaat uit 12 gemeenten te weten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem en Zundert. In de preventie en de nazorg bij dak- en thuisloosheid heeft iedere gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid.
Het beleid ten aanzien van dak- en thuisloosheid is vastgelegd in het Stedelijk Kompas.

Als u dakloos dreigt te raken ten gevolge van huiselijk geweld en u bent vrouw dan kunt u terecht in Valkenhorst of een andere instelling voor vrouwenopvang in Nederland. Deze instellingen zijn gespecialiseerd in hulpverlening aan slachtoffers van huiselijk geweld.
bron: gemeente Breda website

Stedelijk kompas

Het Stedelijk Kompas is de naam van het beleidsplan voor de maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz). Hierin is vastgelegd hoe de gemeente Breda samen met de regiogemeenten en een aantal hulpverlenende instellingen de maatschappelijke zorg en opvang hebben geregeld voor de komende jaren.

Het Stedelijk Kompas richt zich op:

  • Een daling van het aantal dak- en thuislozen door het verbeteren van hun leefomstandigheden via het bieden van onderdak, zorg en begeleiding
  • Het doorstromen van dak- en thuislozen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan
  • Een afname van de overlast die een deel van de dak- en thuislozen veroorzaken omdat ze geen vaste woonplek hebben.

Om deze doelstellingen van het Kompas te kunnen bereiken worden er de komende jaren een aantal plannen verwezenlijkt. Het betreft de uitvoering van de gemeentelijke regierol die er op toeziet dat er aansluitende en juiste zorg geleverd wordt, het realiseren van een aantal woonvoorzieningen en in de preventie het verbeteren van de afspraken met de corporaties en de hulpverlenende instanties.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij:

Stedelijk kompas compleet

 

Crisisopvang

Het beleid voor de maatschappelijke opvang, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en de verslavingszorg is vastgelegd in het Stedelijk Kompas. De crisisopvang is hiervan een onderdeel. Mocht u dakloos dreigen te worden dan kunt u contact opnemen met het loket Centraal Onthaal Stedelijk Kompas (Centraal.onthaal@breda.nl, 076-529 8090 (vanaf 1 april 2011)). Ook kunt u contact opnemen met SMO Breda via de website of op telefoonnummer 076 5645050.
Wanneer u dakloos bent kunt het beste contact opnemen met SMO Breda op bovenstaand telefoonnummer.